Получете обучение

  Интелектуален резултат 1:  
Компендиум за дигитален дизайн    

  Този продукт има за цел да предостави практически електронен курс за младежи, независимо от техния опит, свързан с основните аспекти и умения на дигиталния дизайн (вкл. банери, UI/UX рамки, елементи на уебсайтове, инфографики, принципи на оформление и др.). Той служи за постигането на двойна цел:  
  • Генериране на информираност за полезността и приложението на дигиталния дизайн в управлението на културно-историческия туризъм.  
  • Предоставяне на основни правила и принципи на дигиталния дизайн и дизайнерското мислене за насърчаване на дигиталните компетенции на младите участници.

Интелектуален резултат 2:  
Самоучител за дигитални обиколки в областта на културното наследство  

  Целта на този продукт е да подкрепи младите хора в дългосрочното развитие на техните умения в областта чрез уеб-базиран инструмент, който ще улесни процеса на обучение и запазване на тези умения. По-конкретно, самоучителят ще бъде развит в специална бързо работеща среда, базирана във виртуален облак. 
  Участниците ще могат да създадат свой собствен дигитален пътеводител за културно наследство, използвайки микро елементи за електронно обучение като „уики“-та, информационни блокове, социални взаимодействия и т.н.
Search