Join our events

Бъдете от първите посетители на нашите информационни събития!

  Как да създадете Ваш собствен дигитален пътеводител за културно-исторически туризъм

Събитие 1, Нидерландия, домакин ще бъде Фондация HEIMAT

  Как да създадете Ваш собствен дигитален пътеводител за културно-исторически туризъм

Събитие 2, Гърция, домакин ще бъде ЮНЕСКО Клуб за Пирея и островите 

  Как да създадете Ваш собствен дигитален пътеводител за културно-исторически туризъм 

Събитие 3, Италия, домакин ще бъде Асоциация M.O.R.E.

Как да създадете Ваш собствен дигитален пътеводител за културно-исторически туризъм  

Събитие 4, България, домакин ще бъде Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“

Финална конференция HerTour4Youth

Събитие 5, Великобритания, домакин ще бъде CIVIC Computing
Search