Компендиум за дигитален дизайн

Интелектуален резултат 1: Резултати

IO1.A1 - Национални доклади за научни изследвания
UK
NL
EL
IT
BG
IO1.A1 - Нуждае се от проверка Национални доклад
UK
NL
EL
IT
BG
IO1.A2 Методология на обучението
IO1.A3 - Компендиум за дигитален дизайн
Search