Πάρε μέρος στις εκδηλώσεις μας

  Γίνετε οι πρώτοι που θα παρακολουθήσουν τις προωθητικές μας εκδηλώσεις!  

  Πώς να δημιουργήσετε τον δικό σας ψηφιακό πολιτιστικό τουριστικό οδηγό

Εκδήλωση 1, Ολλανδία, με οικοδεσπότη το Ίδρυμα HEIMAT

Πώς να δημιουργήσετε τον δικό σας ψηφιακό πολιτιστικό τουριστικό οδηγό

Εκδήλωση 2, Ελλάδα, με οικοδεσπότη τον Όμιλο για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων

Πώς να δημιουργήσετε τον δικό σας ψηφιακό πολιτιστικό τουριστικό οδηγό

Εκδήλωση 3, Ιταλία, με οικοδεσπότη το Ίδρυμα Μ.O.R.E

Πώς να δημιουργήσετε τον δικό σας ψηφιακό πολιτιστικό τουριστικό οδηγό

Εκδήλωση 4, Bουλγαρία, με οικοδεσπότη το Ίδρυμα ΝΤC BG Guide

Πώς να δημιουργήσετε τον δικό σας ψηφιακό πολιτιστικό τουριστικό οδηγό

Εκδήλωση 5, Ηνωμένο Βασίλειο, με οικοδεσπότη το Ίδρυμα CIVIC Computing
Search