Εκπαιδεύσου

Αποτέλεσμα 1: 
Ψηφιακός σχεδιαστής  

  Αυτό το αποτέλεσμα στοχεύει στην παροχή ενός πρακτικού ηλεκτρονικού μαθήματος για νέους ενήλικες, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο τους, σχετικά με τις κύριες πτυχές και δεξιότητες του ψηφιακού σχεδιασμού (συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικών banner, συρματογραφημάτων UI/UX, στοιχείων ιστότοπου, infographics, αρχών διάταξης κ.λπ.).  Εξυπηρετεί έναν διπλό σκοπό:  
  • Δημιουργία ευαισθητοποίησης σχετικά με τη χρησιμότητα και την εφαρμογή του ψηφιακού σχεδιασμού στη διαχείριση τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς.  
  • Παροχή βασικών κανόνων και αρχών ψηφιακού σχεδιασμού και σχεδιαστικής σκέψης για την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των νέων συμμετεχόντων.

Απoτέλεσμα 2: 
Συντονιστής περιήγησης ψηφιακής κληρονομιάς  

Ο στόχος αυτού του αποτελέσματος είναι να υποστηρίξει τους νέους στην αύξηση και διατήρηση των δεξιοτήτων τους στην μακροπρόθεσμα μέσω ενός διαδικτυακού εργαλείου που θα διευκολύνει τη διαδικασία μάθησης και τη διατήρηση των δεξιοτήτων. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί μια ειδική περίπτωση ενός γρήγορου περιβάλλοντος με βάση το ''cloud" που θα διατεθούν για την ανάπτυξη του Συντονιστή Περιήγησης στην Ψηφιακή Κληρονομιά. Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν τον δικό τους ξεναγό ψηφιακής κληρονομιάς χρησιμοποιώντας στοιχεία  e-learning, όπως wikis, κομμάτια πληροφοριών, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις κ.λπ.
Search