NTC BG Guide

NTC BG Guide

  Το NTC BG Guide είναι ένας τουριστικός οργανισμός που επικεντρώνεται στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης των τουριστικών υπηρεσιών.   Το όραμά μας βασίζεται στην έννοια του "αναζητώντας τουρίστες", δηλαδή εκείνων που αναζητούν να βιώσουν την αυθεντικότητα και την ιστορία του τόπου, να βουτήξουν στον πολιτισμό και τις παραδόσεις ενός συγκεκριμένου προορισμού και να δημιουργήσουν μια σύνδεση με τις τοπικές κοινότητες.
  Δραστηριοποιούμαστε στους τομείς της προώθησης εξειδικευμένων μορφών τουρισμού, της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής καινοτομίας, της κατάρτισης και της εκπαίδευσης κ.λ.π.            
Search