M.O.R.E. Association

M.O.R.E. Association

M.O.R.E. цели създаването на стойностни   мрежи, приемащи проактивен, аналитичен и оперативен подход, базиран на управлението на проектния цикъл (PCM) и на специфични техники за проучване, изследване, анализ и мониторинг.
  Мисията на организацията е свързана с реализиране на иновативни и устойчиви проекти, насочени към насърчаването на социалното развитие, защитата на човешките права и околната среда, икономически растеж, отговорно предприемачество. M.O.R.E. има специфичен интерес в областта на изкуството и културата, поради академичната си експертиза в тази област.
Search