HEIMAT Foundation

HEIMAT Foundation

Stitching Heimat е фондация, работеща в областта на неформалното образование. Стремим се към свят, в който хората да живеят живота, който искат и да се превърнат в промяната, която искат да видят в света. Работим в областите на личностното и професионално развитие, приобщаване, пригодността за заетост, емоционалната интелигентност, предприемачеството и устойчивостта.   Организацията предоставя платформа за млади хора, млади работници, възпитатели, ментори и активисти, където те могат да се учат, развиват и израстват. Нашата мисия е да създадем по-добър свят, който работи за всички.   Свят, в който всеки е движен от любов, ръководен от грижа за себе си и другите, както и от желание за работа в екип. Вярваме, че такъв свят е възможен чрез надграждане върху ценностите на любовта, грижата и сътрудничеството, уважението на различните култури и активното участие на хората на местно, национално и международно ниво. 
Search