NTC BG Guide

NTC BG Guide

Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ е туристическа организация, фокусирана върху прилагането на иновативни решения за устойчиво развитие на туризма, в т.ч. дигитализация на туристическите услуги.      Нашата визия се основава на концепцията за „търсещите туристи”, тоест тези, които искат да изживеят автентичността и историята на мястото, да се потопят в културата и традициите на конкретна дестинация и да установят връзка с местните общности.
  Ние сме активни в областта на популяризирането на специализирани видове туризъм, валоризация на културното наследство, предприемачество, социални иновации, обучения, образование и др.  
Search