Getraind worden

Intellectuele output 1: Compendium voor digitale ontwerpers  

  Deze output is gericht op het leveren van een praktische e-cursus voor jonge volwassenen, ongeacht hun achtergrond, gerelateerd aan de belangrijkste aspecten en vaardigheden van Digital Design (incl. banneradvertenties, UI/UX wireframes, website-elementen, infographics, lay-outprincipes, enz.). Het dient onder een tweevoudig doel:  
  • Bewustwording creëren over het nut en de toepassing van Digital Design in Heritage Tourism Management  
  • Verstrekking van basisregels en principes van Digital Design en Design Thinking om de digitale competenties van jonge deelnemers te bevorderen

Intellectuele output 2: Begeleider digitale erfgoedtour  

Het doel van deze output is om jongeren te ondersteunen bij het vergroten en behouden van hun vaardigheden in de op de lange termijn door middel van een webgebaseerde tool die het leerproces en het behoud van vaardigheden zal vergemakkelijken. In het bijzonder zal een speciaal exemplaar van een snelle cloudgebaseerde omgeving worden ingezet voor de ontwikkeling van de Digital Heritage Tour Facilitator.  

Deelnemers kunnen hun eigen Digitale Erfgoed Tour Guide maken met behulp van micro-e-learning-elementen, zoals wiki's, informatieblokken, sociale interacties, enz.
Search